Tips inför samarbete med flyttfirma 

När det kommer till att flytta är det många parametrar som ska gå ihop. Om du dessutom väljer att anlita en flyttfirma får du räkna med att den processen tar sin tid också. Förutom att det är viktigt att kontrollera sin flyttfirma noggrant och säkerställa att de är ett pålitligt företag är det viktigt att vara tydlig under arbetets gång. 

Avtal för att slippa konflikter 

Oavsett hur långt du ska flytta eller hur stort bohag du har ska du alltid skriva avtal med din flyttfirma. Avtalet kan hjälpa dig i en mängd olika situationer och framförallt förhindra konflikter och missförstånd. Om det uppstår några tveksamheter eller konflikter under flytten kan du hänvisa till avtalet för att bevisa vad ni kommit överens med. För att undvika att kostnaderna springer iväg är det bäst att anlita en flyttfirma på fast pris, alternativt löpande pris med ett tak. Se även till att alla oförutsägbara händelser står nedskrivna i avtalet med en beskrivning hur de ska hanteras. Det blir ditt skydd mot att pengarna springer iväg allt för mycket. 

Var transparent med din flyttfirma 

Ett annat knep du kan använda dig av för att undvika konflikter och att kostnaderna springer iväg är att vara så tydlig och transparent med din flyttfirma, stockholmsflyttfirma, som möjligt, redan från början. Berätta vad som ska flyttas och om du har några otympliga och svårflyttade ägodelar. Det kan nämligen leda till extra kostnader. Om du inte är tydlig med detta från början kan det leda till extra kostnader. 

Dokumentera skador under flytten 

Ibland händer olyckan, även fast du anlitar ett etablerat och seriöst flyttföretag. Om några skador uppkommer på ditt bohag under flytten ska du dokumentera det på en gång. Reklamera sedan eventuella skador till flyttfirman så du blir ersatt. Att din flyttfirma är försäkrad är grundläggande för att få snabb och smidig ersättning vid skada på ditt bohag. 

Betala efter slutförd flytt 

Gå aldrig med på att betala din flyttfirma förens flytten är slutförd. Gå inte heller med på att betala kontakt om flyttfirman inte accepterar några andra betalningsmöjligheter. Det är varningstecken som indikerar på att de inte verkar helt lagligt. Efter flytten är klar bör du kontrollera alla dina ägodelar, dokumentera eventuella skador och därefter betala först när allt är klart. Om du upptäckt någon skada bör du kräva att skadan dokumenteras och att du blir ersatt innan du betalar in den sista fakturan.