Så mycket pengar lägger svenskarna på badrumsrenoveringar

Hur mycket lägger egentligen svenskar när de renoverar badrummet? Många har en uppfattning om att det kostar flera hundratusentals kronor för att göra en badrumsrenovering. Det stämmer visserligen in för vissa – men majoriteten lägger inte mer än 150 000 kronor. Endast ett fåtal lägger över 350 000 kronor.

Faktum är att det går att göra det både dyrare och billigare. Den som vill göra mycket, men som har en liten budget, kan anlita hjälp för vissa delar, men satsa på att göra merparten av arbetet själv. På så sätt kan man komma undan relativt billigt. I vissa fall kan till och med värdeökningen på huset överstiga den summan som man har lagt ut på material och arbetskostnader, givet att man gör en bra renovering och att man har skött det mesta av arbetet själv.

Det är vanligt, kanske vanligare än vad många tror, att man gör en badrumsrenovering för under 50 000 kronor. En undersökning som gjordes nyligen visade på att nästan en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inte spenderade mer än den summan på sin renovering. De som tillfrågades var svenskar som uppgett att de någon gång under de senaste fyra åren hade renoverat badrummet.

Det här går kanske stick i stäv med mångas uppfattning om vad det faktiskt kostar att göra en badrumsrenovering, då det ofta ses som det dyraste rummet att renovera badrumsrenovering stockholm. Och visst går det att göra riktiga dyra renoveringar – men faktum är att det räcka med ganska lite, för att åstadkomma mycket. Genom att byta toalett, handfat, badrumsmöbler och knoppar kan du göra en stor förändring i rummet. Ofta är det saker som omläggning av rör, elinstallationer och nytt kakel som gör att summorna sticker iväg snabbt.

En dryg tredjedel av de tillfrågade uppgav alltså att de inte la med än 50 000 kronor på renoveringen. Ytterligare en tredjedel svarade att de hade lagt mellan 50 000 och 150 000 kronor. Enbart en procent sa att de hade spenderat mer än 350 000 kronor.

Man pratade även med personer som planerade att renovera badrummet, och frågade hur mycket de var villiga att lägga ned. En tredjedel svarade att de inte vill spendera mer än 50 000 kronor på den kommande renoveringen. Endast två procent har planerat för en budget som ligger på mellan 250 000 och 350 000 kronor. De som kan tänka sig att lägga mer än 350 000 kronor återfinns i den yngsta målgruppen, mellan 18 och 29.

Av de som har renoverat är det inte alla som har koll på hur mycket de faktiskt har lagt ned. Nästan en femtedel kunde inte svara på hur mycket man spenderade på sin badrumsrenovering. En tredjedel av dessa återfanns i den yngsta målgruppen, det vill säga mellan 18 och 29 år gamla.

Det finns vissa geografiska skillnader som är värda att notera. Till exempel visade undersökningen att stockholmarna är betydligt mer benägna att spendera mer pengar på sin badrumsrenovering. Sparsammare var man i södra och mellersta Sverige.