En naprapat är expert på muskler och leder och hur man på bästa sätt avhjälper smärta och besvär utan att behandla med olika mediciner. Det är alltså en yrkesroll som utövar ”manuell medicin” och som kräver legitimation och därmed utbildning. Efter examen finns många olika karriärmöjligheter både som anställd och egen företagare men bra att veta är att det i dagsläget råder balans på marknaden.

Utbildning på högskola

För att utbilda sig till naprapat krävs 4 års studier på högskola. Varje år söker hundratals hungriga studenter till dom förhållandevis få platserna Det är en utbildning längre än genomsnittet där teoretisk-, praktisk- och klinisk undervisning varvas med karriär som naprapat. Man läser bland annat kurser inom idrottsmedicin, ortopedi, sjukdomslära, anatomi och neurologi.

Givetvis går en stor del av utbildningen ut på att specialisera sig inom området naprapati, som innebär att man lär sig att förebygga, behandla och rehabilitera olika besvär som är kopplande till muskler och leder – eller rörelseapparaten som man också säger.

Vanliga problemområden som behandlas av yrkesgruppen är rygg, axlar och nacke men även problem med exempelvis knän och fotleder.

Praktik och legitimation

Förutom den 4 år långa utbildningen krävs också en praktikperiod, eller handledd tjänstgöring, innan man får ta emot sin legitimation. Efter denna period, som varar i minst ett år, kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

I Sverige är naprapat ett av 22 legitimationsyrken och man kan så ledes inte utöva yrket om man inte är legitimerad. Idag finns drygt 1200 legitimerade naprapater i Sverige, som tillsammans utför över 1,5 miljoner behandlingar per år.

Karriär

Idag råder en ganska jämn balans på arbetsmarknaden för naprapater och det kan vara svårt att få jobb. Det kan dock vara avgörande var i landet man kan tänka sig att arbeta, då det är främst i storstäder som Stockholm och Göteborg som konkurrensen är särskilt hård.

För den som vill driva eget inom området finns möjligheter även här. Många naprapater driver en egen klinik och det finns många småföretagare i branschen. Man kan dock välja att vara anställd om man hellre föredrar det, antingen på någon form av hälsoföretag eller direkt i en större idrottsklubb.

Hur mycket tjänar man?

Snittlönen för naprapater ligger runt ca 29 000 – 30 000 kronor i månaden men kan vara både högre och lägre. Lönen kan variera beroende till exempel på hur lång erfarenhet man har, var i landet man är verksam samt om man är anställd eller om man driver eget.

Vem passar som naprapat?

För att passa i yrkesrollen naprapat är det viktigt att man har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Smärta och besvär med muskler och leder är ett av våra största samhällsproblem och det är så ledes också viktigt att man har förmågan at lyssna och förstå människor – samt att man besitter en vilja att hjälpa.

Man bör uppskatta ett varierande yrke samt ha förmåga att arbeta med andra yrkesgrupper inom hälsa och sjukvård. Man bör också vara förberedd och hängiven till den långa utbildningen samt ha ett intresse av just hälsa och friskvård.