Flyttfirman bör ha försäkringar och tillstånd
Det är en fördel att boka en flyttfirma som är medlem i Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF. Medlemmarna förbinder sig att utföra flyttjobb med god kvalité och de dokumenterar även sina rutiner. En flyttfirma som är medlem i SMF måste även ha försäkringar och alla tillstånd som krävs för att få genomföra en flytt. Om du väljer en flyttfirma som inte är medlem är det bra att själv kontrollera försäkringar och tillstånd.

Fördelar med fast pris
Det viktiga är att tänka till innan du anlitar en flyttfirma istället för efter. Det är inte sällan det uppstår missförstånd mellan flyttfirman och kunden. Det kan handla om allt från hur lång tid det kommer att ta att flytta till priset per timme och vad sedan slutpriset landar på. Därför ska du alltid se till att skriva ett avtal med flyttfirman som är skriftligt. Där ska allt stå svart på vitt vad ni faktiskt har kommit överens om. Det bästa är att ha ett fast pris på flytten. Då kan inte priset stiga mer än 15 procent.