Förhandla med flyttfirman
När du ska förhandla med flyttfirman om priset är det viktigt att du berättar om vilka föremål som ska flyttas. En flyttfirma tar ofta extra betalt för att flytta exempelvis ett piano. Det bästa är att inte betala för flytten förrän den är genomförd. Det är om inte annat ett bra påtryckningsmedel för att flyttfirman ska utföra det som ni avtalat om.