Bohag 2010 och försäkringar 

Flyttbranschen och konsumentverket har arbetat fram allmänna regler och bestämmelser för flytt av bohag. Att anlita en flyttfirma som är ansluten till Bohag 2010 ger betydligt större säkerhet för dig som kund och garanterar att flyttfirman är professionell och seriös. 

När du anlitar en flyttfirma är det viktigt att se till att firman har en försäkring som kommer att kunna täcka eventuella skador som uppstått under flytten av ditt bohag. En flyttfirma bör ha yrkestrafiktillstånd (från Transportstyrelsen) annars kan det vara så illa att flyttfirmans försäkring inte gäller vid exempelvis en trafikolycka. Det är viktigt att en flyttfirma kan försäkra all din egendom vid en flytt. 

 

Marknadsvärde 

När det gäller försäkringar existerar inte affektionsvärde utan om något går sönder gäller endast dagens marknadsvärde. Om exempelvis en soffa totalförstörs under en flytt kommer försäkringen att täcka en liknande soffa på andrahandsmarknaden. Nyinköpt egendom kan dock ge högre ersättning som baseras på inköpspriset. Ibland kan oenighet uppstå mellan kund och flyttfirma där kunden anser att firman varit oaktsam medan flyttfirman säger att möblerna redan var skadade. Därför är det rekommenderat när du fraktar dyrbara möbler eller elektronik att se till att dokumentera deras skick (exempelvis genom foton) innan flytten. Det finns även möjlighet gå vidare med ett klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en oberoende granskning. 

 

Avtal och ångerrätt 

Som vanligt med avtal behöver du läsa igenom det ordentligt innan du skriver under. Titta gärna på hur lång tid flyttfirman ger dig för att inkomma med eventuella klagomål. Var noga med att gå igenom ditt fraktade bohag innan tiden löper ut. Man kan säga att upp till 7 dagar är skäligt medan 24 timmar inte är acceptabelt. 

 

Ångerrätt gäller inte för flyttjänster men det brukar finna möjlighet att avbeställa tjänsten utan kostnad. Avbeställning måste dock ske senast femton dagar före flytt annars kommer du att bli ersättningsskyldig för en avbokning som inte skett i tid.